Àrea Comptable

A R&M Associats comptem amb un equip de professionals que li facilitaran el treball i portaran la comptabilitat de la seva empresa, alliberant-la d'una gran càrrega de treball.

Área Contable R&M Associats
 • Comptabilització de les operacions de la societat.
 • Confecció dels registres obligatoris per la legislació vigent a cada moment (llibres auxiliars de comptabilitat, i llibres registres d'I.V.A).
 • Confecció de Llibres oficials: Diari, inventari i comptes anuals. Formulació de memòria i comptes de pèrdues i guanys per als comptes anuals. Legalització de Llibres oficials.
 • Estudi i confecció dels estats comptables amb la periodicitat desitjada.
 • Anàlisi i comentari periòdic del resultat dels balanços.
 • Comptabilitat analítica i financera.
 • Anàlisi de la gestió administrativa.
 • Preparació i control pressupostari.
 • Anàlisi financer i de costos.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Confecció de comptabilitats al domicili del client.