Assessorament i gestió empresarial

El nostre equip de professionals, format per titulats comptables, experts fiscals, graduats socials i advocats, tots ells amb una formació sòlida i una dilatada experiència, li ofereix total garantia en la solució als problemes que puguin plantejar-se en la seva activitat econòmica i en tots els aspectes jurídics de la seva empresa.

Área laboral - R&M Associats

Àrea Laboral

El nostre servei d'Assessoria Laboral li ofereix totes les Àrees de relacions laborals que la seva empresa pugui necessitar, mantenint informat en tot moment de qualsevol canvi legislatiu que es pugui produeixi ja sigui en el conveni col·lectiu aplicable a la seva activitat, com qualsevol modificació d'obligacions en la gestió normalitzada.

Més informació


Àrea Fiscal

En R&M Associats l'assessorarem per cobrir totes les necessitats de les persones físiques i jurídiques en tot el relacionat amb el compliment de les normativa fiscal en cada moment.

Més informació

Área Fiscal - R&M Associats

Área Contable - R&M Associats

Àrea Comptable

R&M Associats li ofereix de manera continuada un assessorament integral del seu per a comptabilitat garantint que la mateixa sigui tractada de la manera més adequada a l'activitat de la seva empresa.

Més informació


Àrea Mercantil

En R&M Associats busquem la millor personalitat jurídica d'acord amb els diferents interessos i característiques de l'activitat a desenvolupar tant personal com empresarial ja que amb una correcta organització mercantil guanyarà en tranquil·litat i amortitzarà la seva inversió.

Més informació

Área Mercantil - R&M Associats

Tráfico - R&M Associats

Tràfic

Gestions de Vehicles. Tràmits que realitzem Davant la Direcció General de trànsit.

Més informació


Assegurances

En R&M Associats gestionem assegurances personals, d'estalvi i inversió o comunitats i edificis

Més informació

Administración de Fincas - R&M Associats